Dobbelsporet Sandvika - Asker

17.09.2001

Planlegger:

Dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Jernbanestrekningen E16 - Lars Jongs vei ca. 1.300 m. Bygging av broer, ombygging av eksisterende bro, to plasstøpte betongtunneler ca. 700 meter nedgravd i med vanskelige grunnforhold, støttemurer, undergang for gang/sykkelveg, underbygninger, samt teknisk installasjoner. Totalt 40.000 m3 betong og 6000 tonn armering.

Byggherre: Jernbaneverket Utbygging

Kontraktsum:400 mill. kr

Startet i Veidekke på dette prosjektet som arbeidende formann. Fikk etter en tid jobben som assisterende driftsleder/planlegger på grunnarbeider. Vanskelige grunnforhold, med bl.a. kvikkleire, installering av KC-peler under høyspentledninger, provisorisk omlegging av OV1000 ledning. Koordinering av underentreprenører på KC-peler, spunt og stag, fullprofilboring av Ø1800 OV-tunnel, ca 270 meter og planlegging og gjennomføring av egne arbeider.