Vårt team

EAQUE IPSA QUAE AB ILLO INVENTORE VERITATIS ET

 

Torgrim Dalseg

Leder

Torgrim har erfaring fra store prosjekter med stor grad av koordinering både mellom interne fagområder, styring av UEer, byggherrer og konsulenter. Har også erfaring fra byggherresiden gjennom rollen som forvaltningsansvarlig for kommunaltekniske avdeling og som prosjektsjef for infrastruktur i OBOS Eiendom.

Får raskt og godt overblikk og ser helheten i organisasjoner og prosjekter.

Er omgjengelig og samarbeider godt med de rundt seg. Engasjert og skaper motiverte medarbeider med stor grad av involvering og med positivt humør. Leder prosjekter på en slik måte at medarbeiderne i organisasjonen trives og teamene presterer sitt beste og oppnår de fastsatte resultatmål både med hensyn på kvalitet, fremdrift, økonomi og ikke minst med tanke på HMS og sikker gjennomføring for alle involverte.

Bred lang erfaring fra store infrastrukturprosjekter, bygg og byutviklingsprosjekter. Tunnelerfaring fra jernbaneprosjekter (Sandvika-Asker, Lysaker-Sandvika) veiprosjekter (Lørentunnelen), Vann- og Avløp, OV-tunnel, Sandvika og Oset Renseanlegg). Tunnelerfaring fra planlegging, oppstart, forberedende arbeider, forskjæringer, sprening/driving, injeksjonsarbeider, etterarbeider og betongkonstruksjoner i tunneler og fjellhaller. Betongkonstruksjoner, broer (58 forskjellige konstruksjoner på E4 Uppsala), kulverter for vei og jernbane, på løsmasser, på stålpeler og betongpeler og kc-peler i kvikkleire, på fjell) og kulvert og parkeringskjellere på peler og med 300 års levetid i sjøvann og 3,7 meter under havnivå.

Har også god erfaring innfor masseflytting og fundamentering. Arbeidsoppgaver har vært alt fra arbeid som arbeidende formann, driftsleder, planlegger, anleggsleder, produksjonsleder, prosjektleder, avdelingsleder og prosjektsjef.

Den siste tiden har jeg vært prosjektsjef/prosjektleder/prosjekteringsleder for Obos Eiendoms store byutviklingsprosjekt på Ulven i Oslo. Her skal Obos omvandle Ulven til en ny bydel med 2-3000 boliger og ca 200.000m2 nye nærings-/kontorarealer. Her har jeg ansvaret for prosjektering, kontrahering, utførelse og overlevering infrastrukturarbeidene. Dette innebærer ombygging av eksisterende veier, bygging av nye veier, bygging av nye torg og gatetun og etablering av gatetun med nye gangkulvert, i plasstøpt betong under Alnabanen og Tårngaten. Ulven er ett sentralt punkt i Hovinbyen og det er omfattende og store eksisterende infrastruktur i området, som blant annet omfatter kulvert for Hovinbekken, 1000 og 1100mm OV-ledning på 4-5 meters djup fra 60-tallet som skal ivaretas, 300 kV overføringsledninger for Strøm og et stort antall tele og fiber leverandører og kabler. Store deler av infrastrukturarbeidene skal bygges samtidig med eksisterende infrastruktur og adkomster og eiendommene med leietagere skal fungere som vanlig..