SML Prosjektledelse

Alltid tilgjengelig for oppdrag innen ledelse av bygg- og anleggsjobber.

SML Prosjektledelse har

20 års erfaring innen infrastrukturprosjekter

  • vei
  • jernbane
  •                            t-bane
  •                            byutvikling
  •                            tunneler, vei, jernbane, vann og overvann
  •                            fundamentering i sjø, løsmasser, kvikkleire
  •                            prosjekteringsledelse
  •